Zhvillimi dhe dizajnimi i faqeve te Internetit(Hostim +Domain+Seo+Marketing) Faqja e internetit pa asnjë dyshim është pasqyra e vërtetë e biznesit tuaj.Nëse tashmë nuk e ke një faqe të internetit për biznesin tuaj, na kontakto që të flasim për këtë. Nëse e ke një faqe, por, për çfarëdo arsyeje nuk je i kënaqur, na kontakto që të kujdesemi ne për faqen tuaj. Qëllimi ynë kryesor për ty si klient është krijimi i një web-faqeje profesionale, praktike dhe lehtësisht të përdorshme nga klientët tuaj aktual dhe ata potencial, si dhe paraqitja e qartë e mesazhit tuaj drejtuar vizitorëve.Faqe Interneti është nje kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve profesionale për web dizajnim dhe zhvillim të faqeve të internetit.Jemi më të mirët dhe më të lirët, nëse gjen më mirë dhe më lirë, ne ta bëjmë një faqe pa para. “Fillestare” 199 € “Biznes” 299 € “Profesionale” 399 € Shërbimet tona për faqe të internetit sipas standardeve më të larta dhe teknologjive me te fundit, ofrohen për korporata, biznese komerciale, organizata të mesme e të vogla, si dhe për individë të ndryshëm. Faqe Interneti është gjithashtu në gjendje të ofrojë Optimizimin ne motoret e kerkimit, statistika te ndryshme mbi vizitoret ne faqen tuaj dhe marketing ne rrjetet sociale facebook, twitter.Kurrë mos hezito të na kontaktosh për të marrë një ofertë nga ne.

Programe per pike shitje, dyqane, bare, markete

Programe per pike shitje, dyqane, bare, markete

Programi I kases ose pikes se shitjes është program i plotë I shitjes për bizneset me një ose shumë degë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ky program përfshin të gjitha funksionet e një biznesi të vogël, por është ndërtuar veçanërisht për menaxhimin e bizneseve më komplekse. Është praktik, vendoset lehtë në punë dhe ka shumë funksione.

Lloji I bizneseve: bizneset tregtare, pika shitje, kioska, bare.Supermakete.

Personat:  financierët dhe kontabilistët, arkëtarët, përgjegjësit e prodhimit, shitësit, magazinierët, furnizuesit etj.

Modulet : raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë,

Shërbimi: vënia në punë e programit, konfigurimi i të drejtave dhe i ambienteve të punës, asistencë teknike online, trajnimi i përdoruesve, perditesime automatike pa pagesë

Testo programin ketu http://pos.publeaks.al 

Perodorues: test@yahoo.com

Password:  Test9139

Per cdo problem tjeter na shkruan ne faqeinternet@gmail.com

Perse programi financiar ne Clouding ?

Funksionalitete kryesore

 

Fleksibilitet i personalizueshëm

 

 • Transferimi automatikisht në program artikujt, klientët ne format CSV, furnitorët, punonjesit kryhet ne kohe reale.

 

Regjistrimi i shitjeve dhe shpenzimeve

 

 • Likuidon klientët/furnitorët automatikisht nga fatura vetëm me nje te rene te tastes.
 • Shton artikuj, klientë e furnitorë të rinj gjatë regjistrimit të faturave duke shpejtuar procesin e faturimit.
 • Vendos sistemin e takses dhe kuponave.
 • Krijon grupe klientesh

 

Ndjek ciklin e plotë të shitjeve

 

 • Përmbledh në një vend të vetëm raportet që pasqyrojnë: ecurinë e shitjes, sasinë e shitur, inventarin etje.
 • Ndjek procesin e shitjes deri ne gjenerimin e fatures

 

 

Administrimi I  burimet njerëzore 

 

 • Gjeneron raporte standarte si dhe pasqyra të tjera përmbledhëse për të gjithë punonjësit.

 

Kontrollon dhe përcakton detyrat e përdoruesve të programit

 

 • Programi finanaciar ndane detyrat per cdo punojes ose kashier.

 

Ndjek ecurinë e biznesi nëpërmjet raportimit 

 

 • Gjeneron në çdo kohë formate të gatshme raportesh dhe menaxheriale të grupuara sipas funksioneve –  fatura per shites.
 • Raportet pasqyrohen në formë tabelash dhe grafikësh,

Kërkesa teknike

 • Linja e internetit: lidhje e thjeshtë (këshillohet me shpejtësi 1MB ose më të lartë)
 • Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 7,  (ose më i avancar)
 • Sistemi operativ: Windows, Macintosh, Linux, Unix

Programe per pike shitje, dyqane, bare, markete, supermarkete.

admin
3 Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website